برگزاری اولین اردوی کوهنوردی دانش آموختگان

برگزاری اولین اردوی کوهنوردی دانش آموختگان

اولین کوهنوردی دانش آموختگان مهندسی شیمی در 23 مرداد ماه در مکان درکه برگزار شد.

بدون نظر

نظر خود را ثبت کنید