نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات کاربری
اطلاعات شخصی
ایزدیار
آشنا
مرد
اطلاعات تماس
Iran, Islamic Republic of
تهران
تهران
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی
1367
1372
ترمی
طراحي فرايندهاي نفت
شبکه های اجتماعی