نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات کاربری
اطلاعات شخصی
راحله
دانش پور
زن
0070173591
اطلاعات تماس
Iran, Islamic Republic of
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی
1381
1385
ترمی
طراحي فرايندهاي نفت
شبکه های اجتماعی