نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات کاربری
اطلاعات شخصی
فرزانه
فریدی راد
علیرضا
زن
اطلاعات تماس
Iran, Islamic Republic of
تهران
تهران
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی ارشد
1386
1392
ترمی
طراحي فرايند شبيه سازي و کنترل
شبکه های اجتماعی