نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات کاربری
اطلاعات شخصی
طیبه
قره داغی
زن
اطلاعات تماس
Iran, Islamic Republic of
بوشهر
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی ارشد
1391
1393
ترمی
ترموسينيتيک
شبکه های اجتماعی