برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

در ماه رمضان 1394 کانون دانش آموختگان مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران میزبان جمعی از دانش آموختگان دانشکده در مراسم افطاری بود.

برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

برگزاری مراسم افطاری با حضور جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده

بدون نظر

نظر خود را ثبت کنید