اولین کوهنوردی دانش آموختگان مهندسی شیمی

اولین کوهنوردی دانش آموختگان مهندسی شیمی

اولین کوهنوردی دانش آموختگان مهندسی شیمی در 23 مرداد ماه در مکان درکه برگزار می شود.

بدون نظر

نظر خود را ثبت کنید